Bieg Extreme Jura dla dzieci i dorosłych. Przewodziszowice 21.08.2022

Strona główna » Aktualności » Bieg Extreme Jura dla dzieci i dorosłych. ...

wielkość tekstu:A | A | A

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę (21.08) w Prze­wo­dzi­szo­wi­cach po­ja­wią się ama­to­rzy mar­szów i bie­gów. Za­pi­sy on­li­ne za­koń­czo­ne. Dla za­in­te­re­so­wa­nych jest moż­li­wość za­pi­sa­nia się w biu­rze za­wo­dów w dniu wy­da­rze­nia w godz. 8.30 – 10:00 na par­kin­gu przy placu zabaw w Prze­wo­dzi­szo­wi­cach. Trasa w uroz­ma­ico­nym kra­jo­bra­zie ju­raj­skim,  ma cha­rak­ter cros­so­wy, frag­men­ta­mi po as­fal­cie ju­raj­ski­mi ścież­ka­mi.

Bie­ga­cze i mił­śni­cy Nor­dic Wal­king mają do wy­bo­ru trasy o dłu­go­ściach:
21 km - pół­ma­ra­ton - 3 pętle dla biegu, 14 ki­lo­me­trów - 2 pętle dla biegu i mar­szu NW, 7 ki­lo­me­trów - 1 pętla dla biegu i mar­szu NW
.
Trasa od­by­wa się na pętli 7 km.

Pod­czas Extre­me­Ju­ra Prze­wo­dzi­szo­wi­ce od­bę­dą biegi dla dzie­ci. W tym wy­pad­ku nie mam opłat. Za­pi­sy w biu­rze za­wo­dów. Prze­idzia­no ka­te­go­rie: przed­szko­la­ki - 100 me­trów, Klasy 1-2 szko­ła pod­sta­wo­wa 300 me­trów,  Klasy 3-4 szko­łą pod­sta­wo­wa 400 me­trów,  Klasy 5-6 szko­ła pod­sta­wo­wa 500 me­trów,  Klasy 7-8 szko­ła pod­sta­wo­wa 700 me­trów.

Pro­gram im­pre­zy w dniu 21.08.2022r.
08:30 – 10:00 Praca biura za­wo­dów
10:15-  Uro­czy­ste otwar­cie im­pre­zy
10:30 - Start Biegu na wszyst­kich dy­stan­sach
10.33 - Start Mar­szu Nor­dic Wal­king na wszyst­kich dy­stan­sach
13:30 - Za­mknię­cie mety dla wszyst­kich Bie­gów
13:30 - Ogło­sze­nie wy­ni­ków i roz­da­nie na­gród
13:50 - Bieg dzie­ci i mło­dzie­ży
 
Za­pra­sza­my:  https://extremejura.com

 

czytano: 383 razy, źródło: turystykazarki.pl

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0 dodaj komentarz

Strona główna

Ankieta

Która z informacji na stronie okazała się najbardziej pomocna przy organizacji wypoczynku na terenie Gminy Żarki?

 • 17.9%
 • 42.9%
 • 14.3%
 • 10.7%
 • 14.3%
archiwum ankiet
Informacja o projekcie UE

Miasto i Gmina Żarki
42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17

tel.: (34) 314 80 36
e-mail: poczta@umigzarki.pl

 • w_warsztacie_kolodziejskim448
 • sala_rzemiosl260
 • rzezby_przed_budynkiem1777
 • wnetrze_sali_poswieconej_mlynarstwu_i497
 • muzeum_dawnych_rzemiosl_w_starym_mlynie-_sala376
 • muzeum_dawnych_rzemiosl__w_starym_mlynie_w6672
Turystyka Żarki – portal poświęcony szeroko pojętej tematyce turystycznej na terenie Gminy Żarki oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Informacje o miejscach noclegowych, lokalach z gastronomią, wyznaczanie tras wędrówek, mapy szlaków turystycznych, propozycje spędzenia wolnego czasu, opisy atrakcji na jurze i wiele innych przydatnych informacji.
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
Księga gości
Zobacz wpisy