Uroczystość odpustowa. Leśniów. 2 i 3 lipca

Strona główna » Aktualności » Uroczystość odpustowa. Leśniów. 2 i 3 lipca

wielkość tekstu:A | A | A

Za­pra­sza­my do udzia­łu w uro­czy­sto­ściach od­pu­sto­wych. W dniu 2 lipca 2022 (so­bo­ta) w związ­ku z przej­ściem od Urzę­du Mia­sta w kie­run­ku Le­śnio­wa na­le­ży się li­czyć utrud­nie­nia­mi w ruchu ko­ło­wym w ciągu ulic Po­przecz­nej oraz Le­śniow­skiej w Żar­kach. W dniu 3 lipca (nie­dzie­la ) ogra­ni­cze­nia w ruchu ko­ło­wym na­stą­pią w ciągu ul. Le­śniow­skiej. Do­dat­ko­wy par­king na tar­go­wi­sku miej­skim.  Prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Pro­gram uro­czy­sto­ści od­pu­sto­wych Matki Bożej Le­śniow­skiej Pa­tron­ki Ro­dzin w Żar­kach.
2 lipca 2022 (so­bo­ta)
Godz. 10.00 – pro­ce­syj­ne wyj­ście sprzed bu­dyn­ku Urzę­du Mia­sta i Gminy – przej­ście ul. Po­przecz­ną i Le­śniow­ską
Godz. 11.00 - suma od­pu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem księ­dza bi­sku­pa An­drze­ja Przy­byl­skie­go
Po­zo­sta­łe msze świę­te w tym dniu: 6.30, 8.00, 16.30, 19.00

3 lipca 2022 (nie­dzie­la)
Godz. 11.00 - suma od­pu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem księ­dza bi­sku­pa An­drze­ja Przy­byl­skie­go
Po­zo­sta­łe msze świę­te w tym dniu: 6.30, 8.00, 9.15, 16.30, 19.00

Za­pra­sza­ją
Oj­co­wie Pau­li­ni

czytano: 458 razy, źródło: turystykazarki.pl

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0 dodaj komentarz

Strona główna

Ankieta

Która z informacji na stronie okazała się najbardziej pomocna przy organizacji wypoczynku na terenie Gminy Żarki?

 • 17.9%
 • 42.9%
 • 14.3%
 • 10.7%
 • 14.3%
archiwum ankiet
Informacja o projekcie UE

Miasto i Gmina Żarki
42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17

tel.: (34) 314 80 36
e-mail: poczta@umigzarki.pl

 • w_warsztacie_kolodziejskim448
 • sala_rzemiosl260
 • rzezby_przed_budynkiem1777
 • wnetrze_sali_poswieconej_mlynarstwu_i497
 • muzeum_dawnych_rzemiosl_w_starym_mlynie-_sala376
 • muzeum_dawnych_rzemiosl__w_starym_mlynie_w6672
Turystyka Żarki – portal poświęcony szeroko pojętej tematyce turystycznej na terenie Gminy Żarki oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Informacje o miejscach noclegowych, lokalach z gastronomią, wyznaczanie tras wędrówek, mapy szlaków turystycznych, propozycje spędzenia wolnego czasu, opisy atrakcji na jurze i wiele innych przydatnych informacji.
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
Księga gości
Zobacz wpisy